top of page

تادانو آینه رو در روی عصر حاضر

Updated: Jan 6, 2022


تادانو رمانی ست با راوی مرد که از زن و زنانگی می نویسند. عناصر آنیما و آنیموس در این رمان به وضوح دیده می شود. یونگ می گوید: «بردگی و طغیان . دو عنصر هم بسته جدایی ناپذیرند.» رمان مسائل سیاسی و دغدغه های اجتماعی امروز جامعه را بیان کرده است . دغدغه های اجتماعی آن می چربد بر دغدغه های سیاسی هر چند تفکیک این دو از هم درعصر حاضر دشوار است. لذا احتمال اینکه کلا" در قالب دغدغه های سیاسی جای بگیرد، بسیار زیاد است. چون ما در جامعه ای هستیم که اعتراض به هرمعضل اجتماعی این امکان را می دهد که برچسب سیاسی به آن زده شود. در واقع تادانو ( نوعی جرثقیل که برای به دار کشیدن محکومین هم از آن استفاده می شود.) رمانی ست پست مدرن که راوی مرد آن یک دست و یک پا ندارد. شاید اشاره به مردمی ست که نه دستی( قدرتی ) برای انجام کار یا ایجاد تغییر برایشان مانده و نه پایی برای رفتن و مهاجرت. تادانو اعتراض به جامعه یی ست که قدرت از مردم گرفته شده است. چنان که نیچه می گوید: « هر که از خویش فرمان نَبَرد بر او فرمان می‌رانند. چنین است سرشتِ زندگان.» استفاده از نام ایران برای شخصیت زنی که اعدام شده و بکار بردن آن برای اشاره به مملکت، هوشمندانه بوده است. رمان دارای ماجراها و داستان های مجزایی ست که در کل به هم مرتبط هستند. مانند قطعات پازلی که در مجموع تصویری از یک جامعه را نشان می دهد.

«کارل گوستاو يونگ»، يکي از برجسته ترين متفکران معاصر که موضوع کهن الگوها و بازتوليد آنها در قالب اسطوره هاي سياسي مدرن را بررسي کرده است. معتقد است ، کهن الگوها مقولاتي اند که از گذشته هاي دور و از اعقاب و نياکان (حيواني و انساني) ما به ارث رسيده اند و بخشي از ناخودآگاه ما را تشکيل مي دهند. کهن الگوها در گذشته هاي ديرين در قالب افسانه ها و اسطوره ها خودنمايي مي کردند؛ اما برخلاف پيش بيني روشنگر، آنها نه تنها از بين نرفتند، بلکه زندگي سياسي مدرن را نيز دستخوش تحولات بسيار نمودند. يکي از برجسته ترين اين تحولات، شکل گيري ايدئولوژي هاي سياسي مدرن و جنبش هاي توده اي است. به بيان ساده، کهن الگوها در عصر مدرن به شکلي ديگر به حيات خود ادامه داده اند. در عصر مدرنيته متاخر، کهن الگوها همچنان در ناخودآگاه رواني انسان حضور دارند و بحران هاي اجتماعي، رواني (همانند سرگشتگي ميان سنت و مدرنيسم) مي تواند اين فرصت را در اختيار رهبران اقتدارطلب قرار دهد تا آنها را مجددا فعال سازند. به بيان ساده، در عصر حاضر همچنان زمينه شکل گيري ايدئولوژي هاي تماميت خواه، بر مبناي کهن الگوها مهياست.

رمان تادانو در واقع با توجه به نظریه یونگ از نمادها و اسطوره ها استفاده کرده و به مسائل و معضلات جامعه پرداخت است . از مرد نگهبان گرفته که مورد اعتماد خوابگاه دختران است و دنبال جسد زنان برای خوراک گل گوشت خواری ست که در خورجین خود دارد گویی به مارهای روی شانه ضحاک اشاره دارد تا درخت اساطیری که تمام میوه های آن زن هستند و گور دسته جمعی زیر درخت اساطیری، از لباس قرمز و داستان زن عاشقی که سال های زیادی به امید دیدار با عشق خود در میدان انقلاب نشسته است تا کدهای کلیدی سامسونت مهندسی که گاهی پای شاعری برای فروش دارد و گاهی تف شاعری وگاهی دست نویسنده ای. مهندسی که وقتی حتی راوی در خانه نیست به راحتی در خانه او و حتی اتاق خواب او راه می یابد و یا قبل از انجام هر کاری مهندس از آن با خبر می شود. راننده جرثقیلی که تمام عمر آرزو داشته جای محکومی باشد که به دار آویخته می شود. هجوم انبوه مردم برای تماشای مرگ محکوم و لذت بردن از لحظات آخر جان دادن انسانی، همه بیانگر رمانی ست عصیانگر در برابر آنچه که در جامعه امروزی تاکنون دیده ایم و می بینیم و آقای محمد رضا سالاری از پس روایت آن بخوبی برآمده است .


با آرزوی موفقیت برای نویسنده گرامی و ارجمند آقای محمد رضا سالاری

11 views0 comments

Comments


bottom of page