top of page

چگونه می‌توانید کاری را که برای آن زاده شده‌اید کشف کنید و به رضایت خاطر برسید؟

نویسنده: تامس مور

مترجم: محمدرضا سلامت

نشر نو

 

کار همچون زندگی یا چگونه می‌توانید کاری را که برای آن زاده شده‌اید کشف کنید و به رضایت خاطر برسید؟ کتابی نوشته تامس مور، استاد روان‌شناسی و مطالعات دینی دانشگاه‌های آمریکا است.

کار همچون زندگی

£10.00Price
  • در کتاب کار همچون زندگی، مور به اِعمال و تطبیقِ نظریه و طرحِ کلی خود را درخصوصِ یکی از ساحتهای زندگی، یعنی ساحتِ شغل و حرفه، دست می‌زند. به‌عبارتِ دیگر، درصدد است که همان روح، و همان عمق و قداست را که باید به همهٔ زندگی ما بازگردد، به ساحتِ شغل و حرفه، نیز، بازگرداند. به این لحاظ، این کتاب به زیرمجموعه‌ای از نظریّه و طرحِ کتاب مراقبتِ نَفْس یا تیمارِ جان می‌پردازد.

    تامس مور با رویکردی معنوی و روحی به کار در این کتاب، قصد دارد این موضوع را به ما یادآوری کند که شغل و حرفه، ما را به سرنوشت و تقدیرمان، و به زندگی که از طریق ما جریان می‌یابد و هدفی برای ما دارد، پیوند می‌زند. او یکی از راه‌های مراقبت از روح و اعتلای آن را یافتن کاری مناسب و انجام  آن با اشتیاق اندیشمندانه می‌داند. او عقیده دارد کار کردن در شغل و حرفه نیز به معنای کار کردن در عمیق‌ترین بخش وجود ماست. همهٔ اوقاتی که برای کار خود صرف می‌کنیم، بر کیفیت تفکر و شکل‌گیری ارزش‌ها و منش ما تأثیر دارد.

    درون‌مایهٔ فلسفهٔ تامس مور دربارهٔ «کار» در کتاب کار همچون زندگی، مبتنی بر تمثیلی از هنرِ کیمیاگری است و ریشه در سنت سده‌های پیشین دارد. او برای تبیین اندیشهٔ خود، پاره‌ای مفاهیم، واژه‌ها، و استعاره‌های کلیدی از کیمیاگری وام می‌گیرد و یا خود می‌آفریند.

Related Products