top of page

شابک: 9786002291967

نویسنده: ساموئل بکت

انتشارات: چشمه

موضوع: داستان های انگلیسی قرن 20

مترجم: مهدی نوید

زبان: فارسي

جلد: نرم

قطع: رقعی

تعداد صفحه: 348

ننامیدنی

£10.00Price
  • شاید یک رؤیاست، همه یک رؤیاست، که غافلگیرم می کرد، بیدار می شوم، در سکوت، و دیگر هرگز نمی خوابم، این من می شود، یا رؤیا، باز هم رؤیا، رؤیای سکوتی، سکوتی رؤیایی، لبریز نجواها، نمی دانم، فقط کلمات است، بیداری هرگز، فقط کلمات، چیز دیگری نیست، باید ادامه دهی، همین و بس، چندی دیگر متوقف می شوند، خوب می دانم، حسش می کنم، چندی دیگر ترکم می کنند، سکوت می شود، لحظه ای، چند لحظه ی ناب، یا مال من می شود، آن که ماندنی است، که نماند، که هنوز می ماند، این من می شود، باید ادامه دهی، نمی توانم ادامه دهم، باید ادامه دهی، ادامه می دهم، باید کلمات را بگویی، تا آن وقت که چیزی ازشان باقی مانده، تا وقتی که مرا بیابند، تا وقتی که مرا بگویند، درد غریب، گناه غریب، باید ادامه دهی، شاید پیش از این تمام شده است، شاید پیش از این مرا گفته اند، شاید مرا به آستانه ی قصه ام رسانده اند، روبه روی دری که به قصه ام گشوده می شود، که غافلگیرم می کند، اگر باز شود، این من می شود، سکوت می شود، آن جا که هستم، نمی دانم، هرگز نمی دانم، در سکوت نمی دانی، باید ادامه دهی، نمی توانم ادامه دهم، ادامه می دهم.