top of page

مرض‭ ‬زندگی  

محمود‭ ‬شکراللهی 

چاپ‭ ‬اول‭:‬ بهار‭ ‬۱۴۰۲‬نشر‭ ‬مهری‭

شابک:

978-1-915620-05-7

‏مشخصات‭ ‬نشر‭: ‬ نشر‭ ‬مهری‭ ‬‭:‬‏لندن

۲۰۲۳‭ ‬میلادی / ‭۱۴۰۲ ‬شمسی.

‏مشخصات‭ ‬ظاهری‭: ‬۵۸‭ ‬ص‭.‬‏‭: ‬غیرمصور‭.‬

‏موضوع‭:‬رمان‭ ‬فارسی‭.‬

مرض‭ ‬زندگی / محمود‭ ‬شکراللهی

£11.00Price
  • محمود‭ ‬شکراللهی،‭ ‬زادۀ‭ ‬شهر‭ ‬قم،‭ ‬نویسندۀ‭ ‬کتاب‌های‭ ‬زیادی‭ ‬به‭ ‬زبان‭ ‬فرانسه‭ ‬است‭. ‬نوشته‌هایش‭ ‬در‭ ‬قالب‭ ‬رمان‭ ‬و‭ ‬قصه‭ ‬و‭ ‬شعر‭ ‬است‭. ‬این‭ ‬روزها‭ ‬زندگی‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬کلمه‭ ‬و‭ ‬تصویر‭ ‬رقم‭ ‬می‌زند‭. ‬‮«‬مرض‭ ‬زندگی‮»‬‭ ‬نخستین‭ ‬کتاب‭ ‬اوست‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬زبان‭ ‬فارسی‭ ‬منتشر‭ ‬شده‭.‬

  • ‮«‬مرض‭ ‬زندگی‮»‬‭ ‬از‭ ‬چین‌وچروک‌های‭ ‬نویسندۀ‭ ‬‮«‬مرض‭ ‬مرگ‮»‬،‭ ‬مارگریت‭ ‬دوراس،‭ ‬برآمده‭ ‬است‭. ‬هر‭ ‬چقدر‭ ‬‮«‬مرض‭ ‬مرگ‮»‬‭ ‬نامنسجم‭ ‬جلوه‭ ‬می‌کند،‭ ‬‮«‬مرض‭ ‬زندگی‮»‬‭ ‬در‭ ‬انسجامی‭ ‬اندیشیده‌شده‭ ‬شکل‭ ‬گرفته‭ ‬است‭. ‬من‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬سمفونی‭ ‬تکرار‭ ‬می‌نامم‭ ‬با‭ ‬شش‭ ‬موومان‭ ‬سراب‌گونه‭ ‬که‭ ‬گویی‭ ‬دایره‌های‭ ‬تودرتویی‭ ‬هستند‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬آواهای‭ ‬کلمه‌شده‭ ‬مستدیرْ‭ ‬بودن‭ ‬یا‭ ‬مستدیرِ‭ ‬بودن‭ ‬را‭ ‬نشان‭ ‬می‌دهند؛‭ ‬آدمی‭ ‬نهاده‭ ‬شده‭ ‬در‭ ‬چند‭ ‬لایه‭ ‬دایره‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬مرضی‭ ‬گرفتار‭ ‬است،‭ ‬مرض‭ ‬زندگی‭. ‬به‭ ‬هر‭ ‬دری‭ ‬می‌زند‭ ‬تا‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬مرض‭ ‬خلاص‭ ‬شود،‭ ‬حتی‭ ‬در‭ ‬‮«‬تاریک‌خانۀ‭ ‬آشنا‮»‬،‭ ‬زهدان‭ ‬زنی،‭ ‬اطراق‭ ‬می‌کند،‭ ‬ولی‭ ‬باز‭ ‬مرض‭ ‬زندگی‭ ‬سرمی‌رسد‭ ‬و‭ ‬مبتلایش‭ ‬می‌کند‭. ‬بازگشت‭ ‬ابدی‭. ‬

    ‮«‬مرض‭ ‬زندگی‮»‬‭ ‬نخستین‭ ‬حضور‭ ‬نویسنده‭ ‬در‭ ‬خانۀ‭ ‬زبان‭ ‬مادری‭ ‬است‭. ‬ورود‭ ‬او‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬خانه‭ ‬خوشامد‭ ‬می‌گوییم‭.‬‭ ‬

Related Products