top of page

شاید برگردم

 

  • نویسنده: پژند سلیمانی
    • موضوع اصلی: ادبیات
    • موضوع فرعی: رمان ایرانی
    • نشر سیب سرخ
    • شابک: 9786227240191

 

 

شاید برگردم

£8.00Price
  • خدا را شکر خیلی وقت است موبایلم را بی خیال شده ام. حالم از موبایل و اینستاگرام و واتساپ و کوفت و خوره بهم می خورد. از این که از در و دیوار عکس بیندازم و بگذارم توی اینستاگرام و زیرش الکی بنویسم برای مخاطب خاص؛ برای مخاطب خاصی که نیست. پایینش هم دنبال هزار و یک هشتگ بگردم؛ هشتگ مخاطب، هشتگ خاص. اصلاً این موبایل دوزار نمی ارزد. آدم مدام باید چکاش کند و وقتی ببیند کسی زنگ نزده، کسی لایک نکرده، کسی غصه اش بگیرد. هر کس بخواهد زنگ می زند همین خانه.