top of page

سایه ای در َسراب

بهرام غیاثی

چاپ اول: لندن ۲۰۲۲ میلادی/ بهار ۱۴۰۱ شمسی

شابک: ۶-۱۲-۹۱۴۱۶۵-۱-۹۷۸

مشخصات ظاهری: ۸۴ ص.: غیرمصور.

سایه ای در َسراب /  بهرام غیاثی

£10.00Price
  • دکتر بهرام غیاثی زاده‌ی تهران، و دانشآموخته‌ی رشته‌ی مهندسی از دانشگاه واشنگتن (سیاتل) و امپریال کاج لندن، و همچنین رشته حقوق بینالملل از دانشگاه لندن است. او در هر دو زمینه تدریس و پژوهش مینماید.

    این مجموعه (سایهای در سَراب) گزیدهای است از اشعار هفت سال گُذشته او. اولین مجموعه اشعار او (قاصدکهای بیخبر، نشر مهری) در سال ۱۳۹۶ (۲۰۱۷) به چاپ رسیده است.

Related Products