top of page

جادوی واقعیت: چگونه می‌­فهمیم چه‌چیزی واقعاً درست است

ریچارد داکینز

ترجمه آرش خوش­‌صفا

از The Magic of Reality: How We Know What’s Really True Richard Dawkins

صفحه آرایی و گرافیک جلد: کارگاه نشر دانوب آبی

طرح جلد: محمود آزادنیا

چاپ اول: پاییز 1400
شابک: ۵-۷۷-۹۱۵۹۲۹-۱-۹۷۸
مشخصات نشر: نشر دانوب آبی: استانبول ۲۰۲۱ میلادی/1400 شمسی. مشخصات ظاهری: 318 ص.: غیرمصور.
موضوع: فلسفۀ علم، زیست شناسی، خاستگاه آفرینش، خرافه-ستیزی، علمگرایی

جادوی واقعیت: چگونه می‌­فهمیم چه‌چیزی واقعاً درست است

£14.99Price
  • بیشتر بخش‌های کتاب با اشارۀ مختصری به اسطورۀ آفرینش به عنوان تلاش بشر در زمان‌های گوناگون، برای تبیین خاستگاه آفرینش آغاز می‌شود. این اسطوره‌ها از فرهنگ‌ها و ملیت‌های گوناگونی ـ از جمله بابلی، یهودی-مسیحی، آزتک، مائوری، بومیان استرالیا، اسکاندیناوی، یونان باستان، چینی، ژاپنی و دیگر سنت‌ها ـ برگرفته شده‌اند. ضمن اینکه فصل نهم نیز شامل اسطورۀ معاصر «آدم‌ربایی بیگانگان» می‌شود اما داکنیز در فصل چهارم به‌کل این­گونه اسطوره‌ها را توضیحی ساده برای ذهن ساده انسان‌های نخستین می‌داند و آن‌ها را به عنوان نگره­ای قابل اعتنا برای عصر معاصر رد می‌کند و اعتراض و ایرادهای بسیار بر آن‌ها وارد می‌سازد؛ از جمله، با اشاره به برخی کنش­های خطاکارانه برخی خدایان که تنها «یک بار» انجام شده‌است، مطرح می‌کند که چنین کنش­هایی که تنها یک بار رخ داده‌­اند، نمی‌توانند برای تکرار پدیده‌های مربوطه‌شان در چرخه‌هایی بی‌پایان کفایت کنند.

Related Products