top of page
بلیت برگشتنویسنده : نسیم وهابیموضوع : رمان ایرانیچاپ اول، مهر ۱۳۹۸جلد نرمقطع رقعی۲۳۲ صفحهنشر مرکزجان لنون در ترانه ای که برای پسرش سروده می گوید ، زندگی چیزی است که وقتی داری برای کارهایت نقشه می‌کشی، اتفاق می افتد. زندگیِ شخصیت های رمان « بلیت برگشت»، در حال اتفاق افتادن است  وقتی آنها مشغولتصمیم‌گیری اند؛ تصمیمی به سادگی خرید یک قهوه‌جوش ، یا به بزرگیِ کوچ به شهری که زبانش را هم نمی‌دانند. مهم، لحظه‌ی تصمیم است و جرات عمل. باقی، سهمِ غیر منتظره هاست که همه‌ی زندگی را رنگ‌آمیزی می کنند. شخصیت‌های این رمان قهرمان نیستند. مثل خودمان می‌مانند؛ همان‌قدر قهرمان، که قربانی.

بلیت برگشت

£10.00Price