top of page

ادبیات و حقیقت، درباره آثار سینمایی و ادبی عتیق رحیمی، برنده افغان جایزه گنکور

 

نیلوفر دُهنی

 

۲۲۶ صفحه

غیر مصور.

موضوع: نقد ادبی. گفت وگو.

 

«آنچه در افغانستان می‌آموختیم، این بود که مساله اصلی، حقیقت و رسیدن به آن است. می‌آموختیم خدای یگانه‌ای وجود دارد، که هیچ وقت آن را به ما نشان نمی‌دهند، پس حقیقت پنهان است. پس می‌آموزیم همه چیز در این زندگی پنهان است و چیزی که مهم است همین به حقیقت رسیدن است، هرچند فرد به تنهایی نمی تواند به آن دست یابد.»

 

ادبیات و حقیقت

£14.00Price

    Related Products