بیشتر
app-on-app-store.png
get-it-on-google-play.png

Contact

  • LinkedIn - Grey Circle
  • Facebook - Grey Circle
  • YouTube - Grey Circle
  • Twitter - Grey Circle
  • https://www.instagram.com/mehripubli

© 2011- 2019 Mehri Publication Ltd. Registered number: 10972087 England.

تاریخ غریب

به کوشش مسعود میر شاهی تاریخ ـ تحقیق ناشر: مهری تاریخ انتشار: ۲۰۱۶ صفحه ۱۴۸ سید‌نادر‌شاه کیانی یکی از بزرگ‌ترین عارفان اسماعیلی در افغانستان در صد سال اخیر، از جمله شاعران و ادیبان فرهیخته و نامور کشور افغانستان است. او در طول زندگی خود بیش از پنجاه اثر در رشته‌های گوناگون شعر، ادب و عرفان تالیف نموده است. تاریخ غریب یکی از آثار شاه‌نادر کیانی است که تاکنون چندین‌بار به نشر رسیده است. تاریخ غریب در عین حال راوی سرگذشت نویسنده در فراز و نشیب‌های زندگی او از دوران کودکی تا درجه نمایندگی از