بیشتر
app-on-app-store.png
get-it-on-google-play.png

Contact

  • LinkedIn - Grey Circle
  • Facebook - Grey Circle
  • YouTube - Grey Circle
  • Twitter - Grey Circle
  • https://www.instagram.com/mehripubli

© 2011- 2019 Mehri Publication Ltd. Registered number: 10972087 England.

سیب را بچین

من هم زندگی خودم را داشتم، با همه اشتباه‌‌ها و افتخارهایش: همه را دربست می‌پذیرم و ریفی از آن را برایت قاچ می‌کنم چرا که عصاره‌اش از من کسی را ساخته است که امروز برایت می‌نویسد. من این زن افتاده و با این همه هر‌بار از نو ایستاده را که چنان که هست می‌پذیرم چرا که من بی‌اشتباه و گناه بی‌معنی می‌بودم. حتی اگر خوب فکرش را بکنی٬ آدم با همه آدمیتش آفریده شده بود تا سیب را بچیند. من از حوا بودنم هرگز شرمنده نیستم: من هزار‌بار آمدنم بر زمین را با طعم آن سیب بهشتی زیر زبانم ترجیع می‌دهم به ماندن بی سرکشی