بیشتر
app-on-app-store.png
get-it-on-google-play.png

Contact

  • LinkedIn - Grey Circle
  • Facebook - Grey Circle
  • YouTube - Grey Circle
  • Twitter - Grey Circle
  • https://www.instagram.com/mehripubli

© 2011- 2019 Mehri Publication Ltd. Registered number: 10972087 England.

زن تخم‌مرغی

نویسنده: لیندا.دی.کرینو برگردان: میم. دمادم رمان ناشر: مهری تاریخ انتشار: ۲۰۱۷ نه فقط ماجرای هوس؛ که با آمدن عشق پایش از دایره کنار کشیده میشود. نه فقط عشقی معمول که عشقی ممنوع. نه فقط تنها عشق که عشقی زیر ساطور و سیطره ترس. نه فقط ترسِ اجتماع که ترس از دولت. نه فقط ترس که پای خون و جان آدمیزاد وسط است و کودکی این میان قربانی میشود. همه زیر سیطره آن صلیب شکسته لعنتی نازی. بچه های گمشده ای که چون ارواحی خاموش در صومعه خواهران مهربان مسیحی پناه گرفته اند  - یعنی به بچه های یهودی تعالیم انجیل